Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://MojeKlocki24.pl Firmy Handlowo-Usługowej "APEX" s.c. Andrzej , Artur, Robert Pelczarscy z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Grunwaldzkiej 97, NIP 795-19-43-302, REGON 650247088, numery wpisu do ewidencji gospodarczej 6618/94/01/04, 10477/97/01/04, 13434/01/04, zwanej dalej Sprzedawcą, dla osoby składającej zamówienie, zwanej dalej Kupującym, który musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 1. Sprzedaż prowadzona jest w formie umowy poprzez strony sklepu internetowego.
 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem stron WWW Sprzedającego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 3. Sprzedaż i realizacja zamówień prowadzona jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem strony WWW Sprzedawcy.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia:
  a) jeżeli dane podane przez Kupującego będą niepełne, nieprawidłowe oraz wzbudzające wątpliwości lub takie, których nie da się potwierdzić co uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia,
  b) w przypadku, gdy osoba składająca zamówienie nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie Kupującemu drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy
 8. Kupujący może wycofać złożone za pośrednictwem strony WWW Sprzedawcy zamówienie w terminie 24 godzin, od jego złożenia.
 9. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania przesyłki na terenie Polski. W przypadku chwilowego braku towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu do wysyłki o czym powiadomi Kupującego i w takim przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, a całość kwoty zostanie zwrócona na konto Kupującego.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy:
  a) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni.
  b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. 
  c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną),dane do kontaktu F.H.U. APEX, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 97, tel. 16 670 92 92, formularz kontaktowy).
  d) Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  e) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 11. Skutki odstąpienia od umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  b) Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  c) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  e) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.W przypadku nie otrzymania zapłaty za zamówiony towar w okresie 7 dni od daty złożenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego odpowiada on tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku nie otrzymania zapłaty za zamówiony towar w okresie 7 dni od daty złożenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
 14. Wygląd rzeczywisty oferowanych towarów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na zdjęciach zamieszczonych w serwisie. Sprzedający zapewnia, że oferowany towar jest najwyższej jakości bez wad, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie. 
 15. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru mogą być składane przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, operatora pocztowego lub w siedzibie Sprzedawcy.
 16. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sprzedawca zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 17. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Sprzedającego, który pokrywa związane z tym koszty. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zasadnych roszczeń.
 18. Informacje podane na stronach sklepu internetowego Sprzedającego nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 19. Działamy zgodnie z kodeksem dobrych praktyk mówiący o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 20. Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę.
 21. Koszty wysyłki i warunki płatności są przedstawione w chwili realizacji zamówienia na stronie WWW Sprzedawcy.
 22. W przypadku wszelkich niejasności Kupujący winien się skontaktować ze Sprzedawcą.
 23. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.
 24. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Firma Handlowo-Usługowa "APEX" z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Grunwaldzkiej 97, NIP 795-19-43-302, REGON 650247088 jest administratorem Pani/a danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych na stronie WWW Sprzedawcy w skutek złożonego przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem strony WWW Sprzedawcy.
 25. Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, prawo przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego korzystania z usług serwisu mojeklocki24.pl i spowoduje niezwłoczne usunięcie powierzonych danych.
 26. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz przygotowanym dokumencie RODO - obowiązek Informacyjny
 

 Przemyśl, dnia 25.05.2018 r.

Życzymy udanych zakupów!
Dziękujemy za Państwa zaufanie!

Zespół MojeKlocki24.pl

Regulamin obowiązujący do 24.05.2018

Strona gówna | Kontakt | Promocje | Nowe produkty | Najczęściej kupowane